Očkování chronicky nemocných pacientů

 

Doporučení pro pacienty s AVM k očkování proti COVID-19

Pacientská organizace AVMinority, z.s. po konzultacích s odbornými lékaři získala shrnující doporučení pro pacienty s AVM hlavy a krku:

„Očkování pacientů s AV malformacemi (nejen pouze v orofaciální oblasti) proti Covid-19 je vhodné provádět prioritně, přestože t.č. nejsou pacienti s touto vrozenou vadou do skupiny 1B zařazeni. AV malformace neřadí pacienty do skupiny s vyšším rizikem závažnějšího průběhu onemocnění Covid-19 z důvodu poruchy imunity (nemá-li pacient současně další rizikové onemocnění či chronickou léčbu), podle našeho názoru jsou ale nositelé AV malformací ohrožení rozvojem životaohrožujícího krvácení při plném rozvoji tohoto virového onemocnění. Krvácení může nastat při vasodilataci způsobené kontinuálními febriliemi a při zvýšeném tlaku v AV malformaci při kašli nebo při namáhavém dýchání, které toto virové onemocnění doprovází.
Jako u ostatních pacientů je nutné i u pacientů s AV malformacemi respektovat obecná doporučení platná pro očkování proti Covid-19, prioritní očkování ale jednoznačně doporučujeme.“
 
 
MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková
Stomatologická klinika – maxilofaciální chirurgie

Hlášení případu COVID-19 u pacientů s vasculární anomálí

SECURE-VA je celosvětový registr pro zachycení důležitých informací o případech Covid-19, které se vyskytují u pacientů s vaskulárními anomáliemi. Cílem těchto dobrovolných hlášení je lépe identifikovat rizika onemocnění Covid-19 u této skupiny pacientů. Hlášení do registru provádí vždy ošetřující lékař. 

Pokud se nyní léčíte s Covid-19, prosíme informujte o této možnosti hlášení svého ošetřujícího lékaře !

Mezinárodní týden rovnosti tváří 2019

Letos poprvé se celosvětový „Mezinárodní týden rovnosti tváří 2019“ uskuteční také v ČR.
Projekt si vzal na starosti spolek BeTCS a přizval k zapojení i ostatní organizace, spolky a skupiny lidí, kterých se problematika rovnosti tváří týká  nebo o ni mají zájem. Během celého týdne budou probíhat Pikniky v různých městech Česka.
V pátek bude akce završena pražským Piknikem, kde budeme s AVMinority také přítomni.
Těšíme se na setkání! 

Reportáž o pacientce potřebující rekonstrukci obličeje

Dne 6. ledna 2019 uvedla Česká televize reportáž o pacientce, které se po vyléčení rakoviny v obličeji bortí tvář. V Česku se nenašel žádný lékař, který by jí dokázal pomoc. Má slíbenou pomoc v zahraničí, ale pojišťovna odmítá pacientce uhradit drahou léčbu.
Video i článek je k vidění ZDE.

PF 2019

PF 2019

International Conference on Vascular Anomalies 2018

Letos již druhá mezinárodní konference o cévních anomáliích bude opět v Evropě, a to v Římě dne 28. – 29. června 2018 !

Pro zájemce z řad odborníků i laiků více informací ZDE.
Stránky hostující italské společnosti pro vaskulární anomálie (SISAV) ZDE.

 

 

 

 

ISSVA – 22nd International Workshop

Mezinárodní společnost pro vaskulární anomálie (ISSVA) zve všechny příznivce na 22. mezinárodní kongres o vaskulárních anomáliích. Letos se uskuteční v Amsterdamu (Nizozemsko) ve dnech 29.5. – 1.6. 2018. 

Podrobnější informace včetně přihlášky naleznete ZDE !