V Madridu se konal světový kongres cévních anomálií!

Mezinárodní společnost pro studium cévních anomálií (ISSVA) uspořádala ve dnech 7. – 10. května 2024 v Madridu další světový kongres pod názvem „ISSVA World Congress 2024: The Latest in Vascular Anomalies“. Sešli se zde světoví odborníci na cévní anomálie za účelem inspirativní výměny znalostí a inovací. Stěžejní roli sehrála Pracovní skupina pro vaskulární anomálie VASCERN (VASCA WG) , která předvedla své odborné znalosti a odhodlání zlepšit péči o pacienty v oblasti cévních anomálií.  Protože je naše organizace AVMinority také součástí této pracovní skupiny, mohli jsme u výstavního stolu prezentovat naše materiály společně s dalšími pacientskými organizacemi z celé Evropy.

Členové VASCA WG přednesli několik pozoruhodných prezentací, z nichž každá odrážela jejich odhodlání a špičkový výzkum:

  • Klasifikace ISSVA  podle Emira Haxhiji
  • Infantilní hemangiom: Diagnóza a asociace Eulalie Baselga
  • Infantilní hemangiom: Management  Carine van der Vleuten
  • Cévní malformace – multidisciplinární přístup/sítě Miikka Vikkula
  • Zobrazování cévních malformací od Annouk Bisdorff-Bresson

Pacientské organizace z pracovní skupiny VASCA VASCERN, mezi které patří také AVMinority, měly na kongresu vlastní stůl, u kterého se prezentovala práce jejich organizací, a také druhé vydání časopisu VASCA. Časopis je důležitým zdrojem plným nejnovějších informací, aktualizací výzkumu a inspirativních osobních příběhů. Časopis se setkal s velkým ohlasem a posílil závazek VASCERNu vzdělávat pacienty, podporovat je a posilovat jejich postavení.

Významným bodem kongresu bylo uznání Prof. Leo Schultze Koola v jeho nové funkci prezidenta Mezinárodní společnosti pro studium cévních anomálií (ISSVA). Prof. Schultze Kool, spolupředseda pracovní skupiny VASCA, je díky svému inovativnímu výzkumu a přístupu založenému na spolupráci hnací silou rozvoje oboru. Jeho jmenování prezidentem ISSVA je důkazem jeho vůdčího postavení, vize a neochvějného odhodlání zlepšovat péči o pacienty po celém světě.

Kongres ISSVA 2024 byl velmi úspěšný a ukázal přínos pracovní skupiny VASCA a širší dopad její práce v oblasti cévních anomálií. Oddanost a odborné znalosti členů VASCA nadále přispívají k pokroku, zlepšují výsledky pacientů a inspirují celosvětovou lékařskou komunitu.