Prohlášení ISSVA o vakcínách proti COVID-19 pro pacienty s vaskulárními anomáliemi

Virová infekce COVID-19 má potenciál způsobit vážné onemocnění a život ohrožující komplikace. I když toto riziko existuje v každém věku a dokonce i u zdravých jedinců, ti s určitými již existujícími zdravotními stavy jsou vystaveni ještě většímu riziku komplikací souvisejících s COVID-19.

Vakcíny proti COVID-19 se ukázaly jako bezpečné a velmi účinné při snižování rizika závažné infekce nebo úmrtí. Mezinárodní společnost pro studium vaskulárních anomálií (ISSVA) doporučuje úplné očkování proti COVID-19 všem způsobilým jedincům, včetně způsobilých dětí a dospělých s vaskulárními anomáliemi, pokud nemají specifické kontraindikace k podání vakcíny COVID-19.

V závislosti na geografické oblasti bydliště mohou být dostupné různé formulace vakcín. Doporučujeme prodiskutovat se svým primárním lékařským týmem nejlepší volbu vakcíny pro individuální situaci každého pacienta.

Univerzální opatření na ochranu před infekcí COVID-19 (jako je sociální distancování, nošení roušek, zvýšené mytí rukou atd.) jsou vysoce vhodná bez ohledu na stav imunizace.

Mezinárodní společnost pro studium vaskulárních anomálií (ISSVA)

 

Zdroj informace ZDE.