Postavení osob s těžkým zdravotním postižením po sociální reformě

24.4.2013

V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jsme se dnes zúčastnili semináře „Postavení osob s těžkým zdravotním postižením po sociální reformě“.

Seminář se týkal současné kritické situace osob se zdravotním postižením, vzniklé schválením novel zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a zákona o sociálních službách z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, jež vstoupily v platnost 1. ledna 2012.

Podrobně byl probírán především návrh zákona, který předložila skupina poslanců v čele s paní poslankyní Kateřinou Klasnovou. K NAHLÉDNUTÍ ZDE.

Tato novela zásadním způsobem zasahuje do reformních zákonů. Jejím cílem je, aby posuzování nároků na příspěvek na péči a na průkaz OZP bylo vráceno zpět před rok 2012. To znamená, že je navrhováno, aby při hodnocení nároku na příspěvek na péči nebylo používáno oněch 10 životních situací, které jsou k hodnocení používány nyní, ale aby se opět používalo oněch 36 úkonů, podle kterých bylo hodnocení prováděno do 31.12.2011.

Současně návrh zákona vrací způsob posuzování nároku na průkazy OZP podle diagnóz, tak jak byl tento nárok posuzován podle vyhlášky č. 182/1991 Sb.

Na semináři vystoupili zástupci Sdružení zdravotně postižených v ČR, Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, lékaři, zástupci pacientských organizací a osoby s těžkým zdravotním postižením, které již doplácejí na současnou legislativu. Pozváni byli také zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Účast všech výše uvedených byla žádoucí také proto, aby podpořila samotný návrh zákona, neboť zásadní je nyní to, aby Poslanecká sněmovna nezamítla tento návrh zákona hned v prvním čtení a aby tak návrh prošel do dalšího čtení a mohl se případně upravit a schválit.