Národní strategie pro vzácná onemocnění

Dne 14. června 2010 vláda schválila Národní strategii pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020. Plné znění usnesení vlády České republiky si můžete stáhnout zde.
 

Dokument obsahuje:

  • Usnesení vlády České republiky
  • Tisková zpráva k materiálu pro jednání vlády ČR
  • Celé znění materiálu „Národní strategie pro vzácná onemocnění na léta 2010-2020“