Registrace sdružení

1.11.2011

Sdružení je ke dni 26.10.2011 oficiálně registrováno u Ministerstva vnitra ČR.
Na valné hromadě, která bude svolána během příštího týdne, proběhne schválení stanov, volba orgánů sdružení a přijetí nových členů.