Doporučení pro pacienty s AVM k očkování proti COVID-19

Pacientská organizace AVMinority, z.s. po konzultacích s odbornými lékaři získala shrnující doporučení pro pacienty s AVM hlavy a krku:

„Očkování pacientů s AV malformacemi (nejen pouze v orofaciální oblasti) proti Covid-19 je vhodné provádět prioritně, přestože t.č. nejsou pacienti s touto vrozenou vadou do skupiny 1B zařazeni. AV malformace neřadí pacienty do skupiny s vyšším rizikem závažnějšího průběhu onemocnění Covid-19 z důvodu poruchy imunity (nemá-li pacient současně další rizikové onemocnění či chronickou léčbu), podle našeho názoru jsou ale nositelé AV malformací ohrožení rozvojem životaohrožujícího krvácení při plném rozvoji tohoto virového onemocnění. Krvácení může nastat při vasodilataci způsobené kontinuálními febriliemi a při zvýšeném tlaku v AV malformaci při kašli nebo při namáhavém dýchání, které toto virové onemocnění doprovází.
Jako u ostatních pacientů je nutné i u pacientů s AV malformacemi respektovat obecná doporučení platná pro očkování proti Covid-19, prioritní očkování ale jednoznačně doporučujeme.“
 
 
MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková
Stomatologická klinika – maxilofaciální chirurgie