Mezinárodní týden rovnosti tváří 2019

Letos poprvé se celosvětový „Mezinárodní týden rovnosti tváří 2019“ uskuteční také v ČR.
Projekt si vzal na starosti spolek BeTCS a přizval k zapojení i ostatní organizace, spolky a skupiny lidí, kterých se problematika rovnosti tváří týká  nebo o ni mají zájem. Během celého týdne budou probíhat Pikniky v různých městech Česka.
V pátek bude akce završena pražským Piknikem, kde budeme s AVMinority také přítomni.
Těšíme se na setkání!