Prof. MUDr. Jiří Mazánek, DrSc. – in memoriam

29.6. 2017

Náhlé pondělní úmrtí pana profesora nás velice zasáhlo!

Byl to velice laskavý a lidský člověk s velkou odborností. Mnoho let se ve spolupráci s prof. MUDr. J. Bohutovou zabýval léčbou cévních anomálií hlavy a krku. Byl nejen mnohaletým ošetřujícím odborným lékařem některých našich členů a pacientů s AVM, kterým ne jednou bezprostředně zachránil život, ale byl také velkou podporou při vzniku naší pacientské organizace a následně jejím odborným garantem.

Nelze ani vyjádřit, jak moc nám bude chybět!   R.I.P.