Národní akční plán na léta 2015-2017

V roce 2015 vláda ČR  schválila další Národní akční plán na léta 2015-2017. Tento plán  sestavila mezirezortní a mezioborová pracovní skupina pro vzácná onemocnění. Dokument navazuje na národní akční plán na léta 2012 – 2014.

NAP se zaměřuje na těchto 11 cílů:

 1. Zlepšení informovanosti o VO
 2. Vzdělávání odborníků v oblasti VO
 3. Prevence VO
 4. Zlepšení novorozeneckého screeningu a diagnostiky VO
 5. Zlepšení dostupnosti a kvality péče pro pacienty s VO
 6. Zlepšení kvality života sociálního začlenění osob s VO
 7. Podpora výzkumu v oblasti VO
 8. Sběr biologických vzorků
 9. Posílení role pacientských organizací
 10. Meziresortní a meziooborová spolupráce
 11. Zahraniční spolupráce v oblasti VO