Důstojné zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením

30.1.2013

Společnost Santé Institut s.r.o. a Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením nabízejí účast na bezplatném vzdělávacím projektu.

Projekt se zaměřuje na oblasti:

Motivačních aktivit:

  • bilanční a pracovní diagnostiky, které zhodnotí Vaše schopnosti a možnosti účastníka projektu a bude stavebním kamenem pro následnou rekvalifikaci a zprostředkování zaměstnání,
  • motivační a poradenské aktivity, v jejichž rámci získáte dovednosti sebeprezentace na trhu práce s důrazem na prezentaci OZP zaměstnavateli a motivaci k práci na otevřeném trhu práce a naučí vás prezentovat ZP jako svou součást, která na trhu práce nemusí být nutně limitující.

Poradenských aktivit:

  • zaměstnávání OZP – zákon o zaměstnanosti, kompetence Úřadů práce, podporované zaměstnávání, práva a povinnosti zaměstnavatelů, náhradní plnění.
  • státní podpora OZP – zákon o sociálních službách, příspěvek na péči, peněžní dávky SSP a sociální péče, mimořádné výhody ZTP, jednání s úřady.

Získáte dovednosti, které povedou k lepší orientaci na otevřeném trhu práce, rozpoznáte práva a povinnosti zaměstnance, získáte kompletní přehled v legislativě zaměstnávání OZP a budete schopni prosazovat efektivně své zákonné nároky, komunikovat s ÚP, zaměstnavateli a pracovat s informacemi.

Výstupem z těchto výše uvedených aktivit bude poskytnuta vybraným účastníkům podpora ve formě rekvalifikace, kdy účastník obdrží certifikát a bude mu poskytnuto individuální poradenství odbornými poradci a konzultanty společnosti DRILL B. S., s.r.o. se zaměřením na uplatnění na otevřeném trhu práce. Cílem projektu je zprostředkování práce účastníkům.

Účast na projektu je pro účastníky bezplatná. Omezením je pouze trvalé bydliště účastníků ve Středočeském kraji nebo Praze.

V případě zájmu o více informací či zprostředkování kontaktu nás neváhejte kontaktovat.